Gospodarka
Czym jest leasing?

finanse (24)Leasing jest określany umową, która ukształtowała się na gruncie prawa obcego. Na terenie Polski do chwili obecnej nie została jednak stypizowana w przepisach obowiązującego prawa. Należy więc wskazać, że brak kompleksowej oraz wyczerpującej regulacji leasingu nie wyłącza praktycznego znaczenia oraz powszedniego stosowania w tak zwanym obrocie gospodarczym. Literatura przedmiotu wskazuje, że dopóki ustawodawca nie zdecyduje się poszczególne ustanowienie dla określonego typu umów odrębnego, a jednocześnie względnie szczegółowego oraz spójnego reżimu prawnego, czyli: umowę leasingu powszechnie mówi się, że należy do grupy tak zwanych umów nienazwanych. Opisywana umowa jest przeznaczona dla osób, które w określonych racjach nie mogą bądź nie chcą nabywać określonego prawa własności wskazanej rzeczy, bądź zawierając ją uzyskują możliwość tak zwanego używania rzeczy, jak i również osiągania zamierzonych korzyści. W związku z czym leasing wykazuje określone podobieństwo do pewnych umów, do których można zaliczyć najem czy nawet dzierżawę.

Podobne wpisy o gospodarce:

About the author

Podobne teksty:

Frazy kluczowe: redox extreme efekty, Tanie multiplikatory, biceps 34cm, Szybkoschnąca Lakierobejca do wnętrz zastosowanie, standy eliptyczne cena druku, markizy Kęty, endoskop laryngologiczny sinutronic, kubota l3200 cena, ra nails lakier hybrydowy, szkiełkowanie kraków, fluorokrzemian glinu